سوءرفتار و…

سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌

سوءرفتار و خشونت‌ در منزل‌ شامل‌ رفتارهاي‌ مختلف‌ (فيزيكي‌، جنسي‌، رواني‌، و عاطفي‌) است‌ كه‌ براي‌ برقراري‌ تسلط‌ و كنترل‌ روي‌ قرباني‌ سوء رفتار (عمدتاً زن‌) انجام‌ مي‌گيرند. غالباً قرباني‌ به‌ علت‌ احساس‌ شرم‌ و گناه‌، اين‌ سوء رفتار را به‌ مقامات‌ گزارش‌ نمي‌كند يا در مورد آن‌ چيزي‌ به‌ خانواده‌ يا دوستان‌ نمي‌گويد. سوء رفتار مي‌تواند در هر نژاد، گروه‌ سني‌، سطح‌ اقتصادي‌ يا تحصيلي‌، يا مليتي‌ رخ‌ دهد.

در زن‌ قرباني‌:

آسيب‌ بدني‌ شامل‌ شكستگي‌ استخوان‌، خون‌مردگي‌، سوختگي‌، خفگي‌، گاز گرفته‌ شدن‌، و تجاوز جنسي‌. اغلب‌ آسيب‌ها به‌ سر، گردن‌، قفسه‌ سينه‌، شكم‌، و پستان‌ها وارد مي‌آيند. همچنين‌ روي‌ بازو و دست‌ كه‌ به‌ حفاظت‌ در برابر ضربات‌ كمك‌ مي‌كنند نيز شايد ديده‌ شوند.

ساير علايم‌ ممكن‌ است‌ عبارت‌ باشند از: درد مزمن‌ لگني‌، اختلال‌ جنسي‌، اضطراب‌، اختلالات‌ خواب‌، افسردگي‌، اختلال‌ تنش‌زاي‌ پس‌ از حادثه‌، اختلال‌ در غذا خوردن‌، مشكلات‌ رواني‌، و افكار خودكشي‌.

مرد سوءرفتاركننده‌:

عصبانيت‌، شكاك‌ بودن‌، حالت‌ عصبي‌، و كج‌ خلقي‌. البته‌ گاهي‌ مرد ممكن‌ است‌ خيلي‌ مهربان‌ به‌ نظر برسد. اين‌ گونه‌ مردان‌ متناوباً رفتارهاي‌ خشونت‌آميز و رفتارهاي‌ مهربانامه‌ از خود بروز مي‌دهند.

مرد ممكن‌ است‌ مشكلات‌ زير را داشته‌ باشد: حسادت‌ بيمارگونه‌؛ ترس‌ از تنها ماندن‌؛ نداشتن‌ اعتماد به‌ نفس‌ و اراده‌ در انجام‌ كارها؛ مشغوليت‌ ذهني‌ درباره‌ تسلط‌ و ترس‌ از وابستگي‌.

تحت‌نظر گرفتن‌ همسر و دور نگاه‌ داشتن‌ وي‌ از دوستانش‌

تهديد به‌ خشونت‌؛ گاهي‌ ممكن‌ است‌ با اسلحه‌ يا چاقو بازي‌ كند.

نظريه‌هاي‌ مختلفي‌ درباره‌ علت‌ سوء رفتار و خشونت‌ با همسر و چگونگي‌ پيشرفت‌ آن‌ وجود دارند. محققان‌ در جستجوي‌ پاسخ‌هاي‌ دقيق‌ به‌ پرسش‌هاي‌ موجود در اين‌ زمينه‌ هستند. مسأله‌ چندان‌ ساده‌ نيست‌ زيرا همان‌ خصوصيات‌ و عوامل‌ خطري‌ كه‌ مردان‌ سوء رفتار كننده‌ دارند، در بسياري‌ از مردان‌ ديگر كه‌ سوء رفتار از خود بروز نمي‌دهند نيز ديده‌ مي‌شود.

عوامل‌ افزايش‌دهنده‌ خطر:

سابقه سوء رفتار در خانواده مرد يا زن. مرد سوء رفتار كننده و غالباً زن قرباني، شاهد سوء رفتار در خانواده به هنگام بچگي‌ بوده‌اند.

مردان‌ سوء رفتار كننده‌ معمولاً به‌ الكل‌ يا موادمخدر اعتياد دارند، غالباً بي‌كار هستند، و سطح‌ تحصيلات‌ آنها پايين‌ است‌ (البته‌ بسياري‌ از مردان‌ تحصيل‌ كرده‌ هم‌ هستند كه‌ سوء رفتار از خود بروز مي‌دهند).

وابستگي‌ مرد به‌ زن‌، نگراني‌هاي‌ مالي‌، احساس‌ بي‌كفايتي‌، و داشتن‌ ديدگاه‌هاي‌ سنتي‌، خصوصاً در مورد نقش‌ و جايگاه‌ مرد و زن‌

زناني‌ كه‌ عزت‌ نفس‌ ندارند و زناني‌ كه‌ احساس‌ وابستگي‌ و بي‌فايده‌ بودن‌ مي‌كنند.

زنان‌ حامله‌. سوء رفتار و خشونت‌ غالباً عاملي‌ براي‌ سقط‌ به‌ شمار مي‌رود.

براي‌ ريشه‌كني‌ سوء رفتار و خشونت‌ با همسر، نياز به‌ يك‌ حركت‌ متحد در سطح‌ اجتماع‌ وجود دارد تا ريشه‌هاي‌ مشكل‌ شناسايي‌ و خشكانده‌ شوند.

زنان‌ بايد با بروز اولين‌ نشانه‌هاي‌ سوءرفتار و خشونت‌ كمك‌ بخواهند و فكر نكنند كه‌ مرد رفتار خود را به‌ همين‌ سادگي‌ عوض‌ مي‌كند.


تهیه و تنظیم: هیئت تحریریه آریاسان

منابع:

www.irna.ir/f

www.iranhealers.com

براي خريد اينترنتي و آنلاين محصولات آرياسان، اينجا ( كليك ) كنيد.

https://t.me/AriaSun_Kalayab عکس-تلگرام

https://www.instagram.com/ariasun.kalayab// Insta-iCon-450x450

مجله سلامتپزشک خانواده پزشكي بهداشت دارودرمان سلامت الکترونیکگردشگری آرياسان سيتی نت پاك سمن سوكام آرياسان سوپاك آرياسان مدی فارما تبلیغات پیشخوان نیازمندی ها کاریابیصرافیارزسکهطلاماشینملکزمینساختمانبورسبانکدولتملت رهبرمجلسقرآنکتابکنکوردانشجودانشگاهدانش بنیانورزشصدا سیمادینزندگیمردمامیدکاربیمهبیکاریجوانورزشاطلاعات فناوری کامپیوترسخت افزارنرم افزاررایانهسرورمجازیتبلتموبایلزنجانتهرانایرانآلمانیونانگرجستانگرجستاندبیجهانهوافضاکشور كالا يابفروشگاه اينترنتی گروه بين المللی آرياسان WikiPharmaAriaSun طراحی وب سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي تفريحي وب سايت تورهاي زيارتي سايت تورهاي زيارتي وب سايت تورهاي تاريخي سايت تورهاي تاريخي وب سايت تورهاي اقامتي سايت تورهاي اقامتي وب سايت تورهاي فرهنگي سايت تورهاي فرهنگي وب سايت تورهاي طبيعي سايت تورهاي طبيعي وب سايت تورهاي علمي سايت تورهاي علمي وب سايت تورهاي ورزشي سايت تورهاي ورزشي وب سايت تورهاي متبركه سايت تورهاي متبركه وب سايت تورهاي نمايشگاهي سايت تورهاي نمايشگاهي وب سايت تورهاي سياحتي سايت تورهاي سياحتي وب سايت تورهاي لحظه آخر سايت تورهاي لحظه آخر وب_سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي زيارتي اماكن تفريحي طراحي طراحي وب سایت سيتي نت طراحي سايت اماكن تفريحي زيارتي اماكن زيارتي طراحي وب سايت اماكن زيارتي سيتی نت طراحي سايت اماكن زيارتي اماكن سياحتيسوپاك آرياسان طراحي وب سايت اماكن سياحتي طراحي سايت اماكن سياحتي اماكن تاريخي طراحي وب سايت اماكن تاريخي طراحي سايت اماكن تاريخي اماكن اقامتي طراحي وب سايت اماكن اقامتي طراحي سايت اماكن اقامتي اماكن فرهنگي طراحي وب سايت اماكن فرهنگي طراحي سايت اماكن فرهنگي اماكن طبيعي طبيعي اماكن طراحي سايت اماكن طبيعي طراحي وب سايت اماكن طبيعي علمي طراحي سايت اماكن علمي طراحي وب سايت اماكن علمي ورزشي اماكن ورزشي طراحي وب سايت اماكن ورزشي طراحي سايت اماكن ورزشي اماكن ورزشي ورزشيورزش طراحي سايت اماكن ورزشي سیما طراحي وب سايت اماكن ورزشيمتبركه اماكن متبركه طراحي سايت اماكن متبركه نمايشگاهي اماكن نمايشگاهي طراحي سايت اماكن نمايشگاهي طراحي وب سايت اماكن نمايشگاهي تفريحي تورهاي تفريحي طراحي وب سايت تورهاي تفريحي طراحي سايت تورهاي تفريحي زيارتي سايت تورهاي زيارتي طراحی سايت تورهاي زيارتي طراحی وب سايت تورهاي زيارتي تاريخي تورهاي تور طراحي سايت تورهاي تاريخي طراحي وب سايت تورهاي تاريخي تورهاي اقامتي طراحي سايت تورهاي اقامتي طراحي وب سايت تورهاي اقامتي فرهنگي طراحي سايت تورهاي فرهنگي طراحي وب سايت تورهاي فرهنگي طبيعي طراحي سايت تورهاي طبيعي طراحي وب سايت تورهاي طبيعي علمي طراحي سايت تورهاي علمي طراحي وب سايت تورهاي علمي طراحي سايت تورهاي ورزشي طراحي وب سايت تورهاي ورزشي طراحي سايت تورهاي متبركه طراحي وب سايت تورهاي متبركه نمايشگاهي تورهاي نمايشگاهي سياحتي طراحي سايت تورهاي سياحتي لحظه آخر تورهاي لحظه آخر طراحي سايت تورهاي لحظه آخر طراحي وب سايت تورهاي لحظه آخر تورهاي داخلي طراحي سايت تورهاي داخلي طراحي وب سايت تورهاي داخلي تورهاي خارجي طراحي سايت تورهاي خارجي طراحي وب سايت تورهاي خارجي ساحلي کار طراحي سايت تورهاي ساحلي شهري طراحي سايت تورهاي شهري طراحي وب سايت تورهاي شهري صحرانوردي طراحي سايت تورهاي صحرانوردي طراحي وب سايت تورهاي صحرانوردي كوهنوردي دريانوري طراحي سايت تورهاي دريانوردي طراحي وب سايت تورهاي دريانوردي هوانوردي طراحي سايت تورهاي هوانوردي طراحي وب سايت تورهاي هوانوردي كروز كشتيهاي كروز طراحي سايت تورهاي كشتيهاي كروز طراحي وب سايت تورهاي كشتيهاي كروز پروازهاي داخلي طراحي سايت پروازهاي داخلي طراحي وب سايت پروازهاي داخلي پروازهاي خارجي طراحي سايت پروازهاي خارجي طراحي وب سايت پروازهاي خارجي پروازهاي لحظه آخر طراحي سايت پروازهاي لحظه آخر طراحي وب سايت پروازهاي لحظه آخر ارزان طراحي سايت پروازهاي ارزان طراحي وب سايت پروازهاي ارزان خريد آنلاين طراحي سايت خريد آنلاين طراحي وب سايت خريد آنلاين فروش آنلاين طراحي سايت فروش آنلاين طراحي وب سايت فروش آنلاين خريد و فروش آنلاين فروشگاهي آنلاين طراحي سايت فروشگاهي آنلاين طراحي وب سايت فروشگاهي آنلاين بليط آنلاين طراحي سايت بليط آنلاين طراحي وب سايت بليط آنلاين اينترنتي طراحي سايت فروشگاه اينترنتي طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي بليط اينترنتي طراحي سايت بليط اينترنتي طراحي وب سايت بليط اينترنتي بیکاریجوانورزشCityNetPakSaman SooComAriaSun SooPakAriaSun MediPharma Kalayabwww.wikipharma.me www.ariasun.co www.citynet.sitewww.medipharma.me www.kalayab.me www.citynet.ir www.citynet.com www.ariasun.ir www.ariasun.com

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید

| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | |
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت، متعلق به گروه آریاسان ( AriaSun Group ) می باشد. طراحي وب سايت: شرکت فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر آریاسان | نرم افزار آریاسان