معرفی سیستم مدیریت …

معرفی سیستم مدیریت ایمنی در ایرلاین

مسافرین پروازی معمولا از یک شرکت هواپیمایی چند توقع اساسی دارند مانند پرواز بدون تاخیر ، کیفیت هواپیما از لحاظ ایمنی ، کیترینگ و مهم تر از همه برخورد مناسب کادر پرواز طی مدت سفر. این موارد مستلزم مجموعه ای وسیع و حرفه ای می باشد که چهار عامل اصلی مدیریت کلان شرکت هواپیمایی را عهده دار است. ۱- افراد متخصص
۲- تجهیزات و امکانات کارآمد
۳- وجود دستور العمل های استاندارد هوانوردی
۴- چگونگی پیاده سازی استاندارهای هوانوردی

شرکت هواپیمایی که بیش از ده ها بخش تخصصی را در خود جای می دهد ، همواره با مشکلات و کم و کاستی هایی مواجه می شود که این مشکلات بر کاهش کارایی سیستم و مجموعه اثرگذار خواهد بود.
لذا از سال ۲۰۱۳ سیستم مدیریت ایمنی با نگاهی حرفه ای تر از پیش در صنعت هوانوردی دنیا ، به نام SMSمعرفی شد.

Safety Management System

این سیستم کاملا مدیریتی با دو استراتژی نسبت به کنترل و یا کاهش ریسک های موجود در تمامی فرآیندهای شرکت هواپیمایی قدم برداشته است.
در این سیستم استراتژی های واکنشی و پیشگیرانه نقش اساسی را بر عهده دارند.

در روش واکنشی ، تیم های تخصصی طی بررسی کارشناسی رویدادهای به وقوع پیوسته با استفاده از دانش و مهارت تحلیل عوامل ریشه ای(RCA) اقدام نموده و در نهایت با هدف جلوگیری از تکرار موارد مشابه با طراحی و صدور برنامه اقدام اصلاحی مناسب، تکرار رویدادهای مشابه را به سمت کاهش ، جهت دهی میکنند.

اما در استراتژی پیشگیرانه قبل از وقوع رویدادها میتوان از وقوع آنها جلوگیری نمود که در این استراتژی سه ابزار مهم نقش اساسی در شناسایی مخاطراتی که باعث بروز حوادث و حتی سوانح خواهند بود ، را دارند به شرح :

۱- بازخوانی و آنالیز اطلاعات پرواز ثبت شده درFDR(جعبه سیاه)
۲- استقرار سیستم دریافت گزارشهای داوطلبانه مخاطرات از تمامی پرسنل
۳- بازرسی های ایمنی و ممیزی های کیفی

با سه ابزار فوق مخاطرات بالقوه و موجود در شرکت به خوبی شناسایی و با ارزیابی ریسک آنها ، قبل از وقوع رویدادها ، قابل کنترل و مدیریت خواهند بود.

در این مسیر ، مهم آن است که با اجرای دقیقSMS ، نیاز به رصد و مانیتورینگ پیوسته نسبت به کلیه مراحل عملیاتی شرکت میباشد که توسط واحد مدیریت ایمنی صورت می پذیرد و به محض مشاهده عبور از خط قرمزهای ایمنی از پیش تعریف شده در تمامی حوزه های شرکت ،هشدارهای لازم را صادر و در برخی مواقع از ادامه عملیات تا حصول اطمینان از سطح ایمنی استاندارد ، جلوگیری به عمل می آورد.

فعالیت حرفه ای سیستم مدیریت ایمنی با متد نوین ، امروزه در صنعت هوانوردی با عنوانSMSیکی از ارکان اساسی در شرکت های هواپیمایی میباشد که با بهره گیری از متخصصین کارآمد این سیستم قابل استقرار ، پیاده سازی و استمرار خواهدبود.

طی سال های اخیر به همت مدیران و کارشناسان خدوم سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه معاونت محترم استاندارد پرواز و شرکت های هواپیمایی سیستم مدیریت ایمنی مطابق آخرین استاندارهای صنعت هوانوردی به اجرا گذارده شده و اثر مثبت آن کاملا ملموس می باشد.


تهیه و تنظیم: هیئت تحریریه آریاسان

منابع:

www.cann.ir

براي خريد اينترنتي و آنلاين محصولات آرياسان، اينجا  كليك  كنيد.

https://t.me/AriaSun_Kalayab عکس-تلگرام

https://www.instagram.com/ariasun.kalayab// Insta-iCon-450x450

مجله سلامتپزشک خانواده پزشكي بهداشت دارودرمان سلامت الکترونیکگردشگری آرياسان سيتی نت پاك سمن سوكام آرياسان سوپاك آرياسان مدی فارما تبلیغات پیشخوان نیازمندی ها کاریابیصرافیارزسکهطلاماشینملکزمینساختمانبورسبانکدولتملت رهبرمجلسقرآنکتابکنکوردانشجودانشگاهدانش بنیانورزشصدا سیمادینزندگیمردمامیدکاربیمهبیکاریجوانورزشاطلاعات فناوری کامپیوترسخت افزارنرم افزاررایانهسرورمجازیتبلتموبایلزنجانتهرانایرانآلمانیونانگرجستانگرجستاندبیجهانهوافضاکشور كالا يابفروشگاه اينترنتی گروه بين المللی آرياسان WikiPharmaAriaSun طراحی وب سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي تفريحي وب سايت تورهاي زيارتي سايت تورهاي زيارتي وب سايت تورهاي تاريخي سايت تورهاي تاريخي وب سايت تورهاي اقامتي سايت تورهاي اقامتي وب سايت تورهاي فرهنگي سايت تورهاي فرهنگي وب سايت تورهاي طبيعي سايت تورهاي طبيعي وب سايت تورهاي علمي سايت تورهاي علمي وب سايت تورهاي ورزشي سايت تورهاي ورزشي وب سايت تورهاي متبركه سايت تورهاي متبركه وب سايت تورهاي نمايشگاهي سايت تورهاي نمايشگاهي وب سايت تورهاي سياحتي سايت تورهاي سياحتي وب سايت تورهاي لحظه آخر سايت تورهاي لحظه آخر وب_سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي زيارتي اماكن تفريحي طراحي طراحي وب سایت سيتي نت طراحي سايت اماكن تفريحي زيارتي اماكن زيارتي طراحي وب سايت اماكن زيارتي سيتی نت طراحي سايت اماكن زيارتي اماكن سياحتيسوپاك آرياسان طراحي وب سايت اماكن سياحتي طراحي سايت اماكن سياحتي اماكن تاريخي طراحي وب سايت اماكن تاريخي طراحي سايت اماكن تاريخي اماكن اقامتي طراحي وب سايت اماكن اقامتي طراحي سايت اماكن اقامتي اماكن فرهنگي طراحي وب سايت اماكن فرهنگي طراحي سايت اماكن فرهنگي اماكن طبيعي طبيعي اماكن طراحي سايت اماكن طبيعي طراحي وب سايت اماكن طبيعي علمي طراحي سايت اماكن علمي طراحي وب سايت اماكن علمي ورزشي اماكن ورزشي طراحي وب سايت اماكن ورزشي طراحي سايت اماكن ورزشي اماكن ورزشي ورزشيورزش طراحي سايت اماكن ورزشي سیما طراحي وب سايت اماكن ورزشيمتبركه اماكن متبركه طراحي سايت اماكن متبركه نمايشگاهي اماكن نمايشگاهي طراحي سايت اماكن نمايشگاهي طراحي وب سايت اماكن نمايشگاهي تفريحي تورهاي تفريحي طراحي وب سايت تورهاي تفريحي طراحي سايت تورهاي تفريحي زيارتي سايت تورهاي زيارتي طراحی سايت تورهاي زيارتي طراحی وب سايت تورهاي زيارتي تاريخي تورهاي تور طراحي سايت تورهاي تاريخي طراحي وب سايت تورهاي تاريخي تورهاي اقامتي طراحي سايت تورهاي اقامتي طراحي وب سايت تورهاي اقامتي فرهنگي طراحي سايت تورهاي فرهنگي طراحي وب سايت تورهاي فرهنگي طبيعي طراحي سايت تورهاي طبيعي طراحي وب سايت تورهاي طبيعي علمي طراحي سايت تورهاي علمي طراحي وب سايت تورهاي علمي طراحي سايت تورهاي ورزشي طراحي وب سايت تورهاي ورزشي طراحي سايت تورهاي متبركه طراحي وب سايت تورهاي متبركه نمايشگاهي تورهاي نمايشگاهي سياحتي طراحي سايت تورهاي سياحتي لحظه آخر تورهاي لحظه آخر طراحي سايت تورهاي لحظه آخر طراحي وب سايت تورهاي لحظه آخر تورهاي داخلي طراحي سايت تورهاي داخلي طراحي وب سايت تورهاي داخلي تورهاي خارجي طراحي سايت تورهاي خارجي طراحي وب سايت تورهاي خارجي ساحلي کار طراحي سايت تورهاي ساحلي شهري طراحي سايت تورهاي شهري طراحي وب سايت تورهاي شهري صحرانوردي طراحي سايت تورهاي صحرانوردي طراحي وب سايت تورهاي صحرانوردي كوهنوردي دريانوري طراحي سايت تورهاي دريانوردي طراحي وب سايت تورهاي دريانوردي هوانوردي طراحي سايت تورهاي هوانوردي طراحي وب سايت تورهاي هوانوردي كروز كشتيهاي كروز طراحي سايت تورهاي كشتيهاي كروز طراحي وب سايت تورهاي كشتيهاي كروز پروازهاي داخلي طراحي سايت پروازهاي داخلي طراحي وب سايت پروازهاي داخلي پروازهاي خارجي طراحي سايت پروازهاي خارجي طراحي وب سايت پروازهاي خارجي پروازهاي لحظه آخر طراحي سايت پروازهاي لحظه آخر طراحي وب سايت پروازهاي لحظه آخر ارزان طراحي سايت پروازهاي ارزان طراحي وب سايت پروازهاي ارزان خريد آنلاين طراحي سايت خريد آنلاين طراحي وب سايت خريد آنلاين فروش آنلاين طراحي سايت فروش آنلاين طراحي وب سايت فروش آنلاين خريد و فروش آنلاين فروشگاهي آنلاين طراحي سايت فروشگاهي آنلاين طراحي وب سايت فروشگاهي آنلاين بليط آنلاين طراحي سايت بليط آنلاين طراحي وب سايت بليط آنلاين اينترنتي طراحي سايت فروشگاه اينترنتي طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي بليط اينترنتي طراحي سايت بليط اينترنتي طراحي وب سايت بليط اينترنتي بیکاریجوانآرياسان AriaSunكالاياب KalayabآرياسانبازارAriaSunBazarمديكالاMediKalaگروه_آرياسانAriaSunGroup
ورزشCityNetPakSaman SooComAriaSun SooPakAriaSun MediPharma Kalayabwww.wikipharma.me www.ariasun.co www.citynet.sitewww.medipharma.me www.kalayab.me
www.citynet.ir
www.citynet.com
www.ariasun.ir www.ariasun.com

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید

| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت، متعلق به گروه آریاسان ( AriaSun Group ) می باشد. طراحي وب سايت: شرکت فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر آریاسان | نرم افزار آریاسان