حيا، عامل جلوگيري از گناه

قرآن مي‌فرمايد: علامت مؤمن حيا است. «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» (مؤمنون/۱) رستگار هستند كساني كه ايمان دارند. چه كساني رستگار هستند؟ نمي‌گويد: «لَعَلَّكُم» در قرآن بسياري از جاها مي‌گويد: شايد رستگار شويد. سه مورد مي‌گويد: شايد ندارد قطعاً رستگار است. «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» (اعلي/۱۴)، «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها» (شمس/۹)، «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» اينجا ديگر «لَعَلَّكُم» نيست، شايد نيست، قطعاً! قطعاً مؤمنين رستگار هستند. آنوقت مي‌گويد: مؤمنين افرادي هستند كه حيا دارند. «لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ» (مؤمنون/۵) حالا، بنابراين پسر و دختر، زن و مرد بايد حريم نگه دارند.

در خانه‌اي كه خواهر بزرگ است، ولو خواهر شماست، خواهر و برادر به هم محرم هستند. اما درست نيست ما يك لباس را به قدري كوتاه كنيم كه تا يك وجب بالاي زانوي ما، لخت باشد. خوب خواهر مي‌بيند. مهندسي نظام اسلامي بايد طوري باشد كه هيچ خانه‌اي بر خانه‌ي ديگر اشراف نداشته باشد. من در خانه‌ام نشستم، تمام زندگي ديگران را مي‌بينم. آنها هم تمام زندگي مرا مي‌بينند. اين ساختمان‌ها هيچ‌كدام شرعي نيست. جلوي اشراف بايد گرفته شود.ساختمان سازي، ساختمان‌ها آدم را بي‌حيا مي‌كند.

دوري از اختلاط در محيط كار

داريم بچه همين كه شش ساله شد، رختخواب‌هايشان را جدا كنيد. دو تا بچه‌ي شش ساله كنار هم نخوابند. كنار هم نخوابند. اگر زن مي‌خواهد در محيطي كار كند، كار بكند، زن و مرد در كار كردن مثل هم هستند، منتهي يك شرايط را اسلام گذاشته كه آن شرايط به نفع است. قاطي هم نشوند. قرآن مي‌گويد: دختران شعيب كار مي‌كردند. «وَجَدَ قوماً» دومرتبه مي‌گويد: «وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ» (قصص/۲۳) «وَجَدَ… وَجَدَ»، «وَجَدَ» يافت. وجدان، يعني از درون خودت مي‌يابي.

چوپان‌ها گوسفندهايشان را آب مي‌دادند، دو تا دختر هم چوپان بودند، چون پدرشان پير بود نمي‌توانستند چوپاني كنند. دختران حضرت شعيب! موسي ديد جمعي از مردها يك گوشه هستند، «وَجَدَ قوماً» يك قومي را ديد دارند گوسفندهايشان را آب مي‌دهند، «يَسْقُون‏» (قصص/۲۳) سقايي مي‌كنند، آب مي‌دهند به گوسفند و ميش و اينها. بعد مي‌گويد: «وَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِم‏» اينجا «وَجَدَ» دوباره يك جاي ديگر «وَجَدَ» اگر دختر و مرد كنار هم بودند، يك «وَجَدَ» بس بود. «وَجَدَ» يافت، دوباره مي‌گويد: و يافت! پس پيداست كه اينها دو جا بودند. «وَجَدَ… وَجَدَ» بعد ديد دو تا دختر هم كنار هستند.

پيش دخترها رفت گفت: خانم‌ها چرا شما كنار ايستاديد؟ گفت: ما پدر پيري داريم نمي‌تواند چوپاني كند، ما دو تا دختر چوپاني مي‌كنيم. الآن آمديم حيوان‌هايمان را آب بدهيم. برويم سر چشمه تنه‌ي ما به تن مردها مي‌خورد. «لا نَسْقي‏» ما سقايي نمي‌كنيم. «حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاء» (قصص/۲۳) عربي‌هايي كه مي‌خوانم قرآن است. مردها بروند بعد ما چوپاني كنيم. يعني زن كار بكند، حتي كار سخت، حتي چوپاني، حتي در بيابان. بين مردها، منتهي تنها نباشد. دو تا زن باشند. زن تنها نباشد. بعد هم تنه‌شان به تن مردها نخورد. كار طوري نيست اما اختلاط را اسلام اجازه نمي‌دهد. علامت مؤمن اين است كه «لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»

تمام گناه‌ها اگر انجام دادي گناه است. اما راجع به آبروريزي و بي‌حيا كردن علاقه هم داشته باشي، علاقه هم گناه است. اين خيلي مهم است. اين آيه، آيه‌ي عجيبي است.


تهيه و تنظيم: هيئت تحريريه آرياسان

منبع:

www.qaraati.ir

براي خريد اينترنتي و آنلاين محصولات آرياسان، اينجا ( كليك ) كنيد.

 

https://t.me/AriaSun_Kalayab عکس-تلگرام

https://www.instagram.com/ariasun.kalayab// Insta-iCon-450x450

مجله سلامتپزشک خانواده پزشكي بهداشت دارودرمان سلامت الکترونیکگردشگری آرياسان سيتی نت پاك سمن سوكام آرياسان سوپاك آرياسان مدی فارما تبلیغات پیشخوان نیازمندی ها کاریابیصرافیارزسکهطلاماشینملکزمینساختمانبورسبانکدولتملت رهبرمجلسقرآنکتابکنکوردانشجودانشگاهدانش بنیانورزشصدا سیمادینزندگیمردمامیدکاربیمهبیکاریجوانورزشاطلاعات فناوری کامپیوترسخت افزارنرم افزاررایانهسرورمجازیتبلتموبایلزنجانتهرانایرانآلمانیونانگرجستانگرجستاندبیجهانهوافضاکشور كالا يابفروشگاه اينترنتی گروه بين المللی آرياسان WikiPharmaAriaSun طراحی وب سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي تفريحي وب سايت تورهاي زيارتي سايت تورهاي زيارتي وب سايت تورهاي تاريخي سايت تورهاي تاريخي وب سايت تورهاي اقامتي سايت تورهاي اقامتي وب سايت تورهاي فرهنگي سايت تورهاي فرهنگي وب سايت تورهاي طبيعي سايت تورهاي طبيعي وب سايت تورهاي علمي سايت تورهاي علمي وب سايت تورهاي ورزشي سايت تورهاي ورزشي وب سايت تورهاي متبركه سايت تورهاي متبركه وب سايت تورهاي نمايشگاهي سايت تورهاي نمايشگاهي وب سايت تورهاي سياحتي سايت تورهاي سياحتي وب سايت تورهاي لحظه آخر سايت تورهاي لحظه آخر وب_سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي تفريحي سايت تورهاي داخلي سايت تورهاي زيارتي اماكن تفريحي طراحي طراحي وب سایت سيتي نت طراحي سايت اماكن تفريحي زيارتي اماكن زيارتي طراحي وب سايت اماكن زيارتي سيتی نت طراحي سايت اماكن زيارتي اماكن سياحتيسوپاك آرياسان طراحي وب سايت اماكن سياحتي طراحي سايت اماكن سياحتي اماكن تاريخي طراحي وب سايت اماكن تاريخي طراحي سايت اماكن تاريخي اماكن اقامتي طراحي وب سايت اماكن اقامتي طراحي سايت اماكن اقامتي اماكن فرهنگي طراحي وب سايت اماكن فرهنگي طراحي سايت اماكن فرهنگي اماكن طبيعي طبيعي اماكن طراحي سايت اماكن طبيعي طراحي وب سايت اماكن طبيعي علمي طراحي سايت اماكن علمي طراحي وب سايت اماكن علمي ورزشي اماكن ورزشي طراحي وب سايت اماكن ورزشي طراحي سايت اماكن ورزشي اماكن ورزشي ورزشيورزش طراحي سايت اماكن ورزشي سیما طراحي وب سايت اماكن ورزشيمتبركه اماكن متبركه طراحي سايت اماكن متبركه نمايشگاهي اماكن نمايشگاهي طراحي سايت اماكن نمايشگاهي طراحي وب سايت اماكن نمايشگاهي تفريحي تورهاي تفريحي طراحي وب سايت تورهاي تفريحي طراحي سايت تورهاي تفريحي زيارتي سايت تورهاي زيارتي طراحی سايت تورهاي زيارتي طراحی وب سايت تورهاي زيارتي تاريخي تورهاي تور طراحي سايت تورهاي تاريخي طراحي وب سايت تورهاي تاريخي تورهاي اقامتي طراحي سايت تورهاي اقامتي طراحي وب سايت تورهاي اقامتي فرهنگي طراحي سايت تورهاي فرهنگي طراحي وب سايت تورهاي فرهنگي طبيعي طراحي سايت تورهاي طبيعي طراحي وب سايت تورهاي طبيعي علمي طراحي سايت تورهاي علمي طراحي وب سايت تورهاي علمي طراحي سايت تورهاي ورزشي طراحي وب سايت تورهاي ورزشي طراحي سايت تورهاي متبركه طراحي وب سايت تورهاي متبركه نمايشگاهي تورهاي نمايشگاهي سياحتي طراحي سايت تورهاي سياحتي لحظه آخر تورهاي لحظه آخر طراحي سايت تورهاي لحظه آخر طراحي وب سايت تورهاي لحظه آخر تورهاي داخلي طراحي سايت تورهاي داخلي طراحي وب سايت تورهاي داخلي تورهاي خارجي طراحي سايت تورهاي خارجي طراحي وب سايت تورهاي خارجي ساحلي کار طراحي سايت تورهاي ساحلي شهري طراحي سايت تورهاي شهري طراحي وب سايت تورهاي شهري صحرانوردي طراحي سايت تورهاي صحرانوردي طراحي وب سايت تورهاي صحرانوردي كوهنوردي دريانوري طراحي سايت تورهاي دريانوردي طراحي وب سايت تورهاي دريانوردي هوانوردي طراحي سايت تورهاي هوانوردي طراحي وب سايت تورهاي هوانوردي كروز كشتيهاي كروز طراحي سايت تورهاي كشتيهاي كروز طراحي وب سايت تورهاي كشتيهاي كروز پروازهاي داخلي طراحي سايت پروازهاي داخلي طراحي وب سايت پروازهاي داخلي پروازهاي خارجي طراحي سايت پروازهاي خارجي طراحي وب سايت پروازهاي خارجي پروازهاي لحظه آخر طراحي سايت پروازهاي لحظه آخر طراحي وب سايت پروازهاي لحظه آخر ارزان طراحي سايت پروازهاي ارزان طراحي وب سايت پروازهاي ارزان خريد آنلاين طراحي سايت خريد آنلاين طراحي وب سايت خريد آنلاين فروش آنلاين طراحي سايت فروش آنلاين طراحي وب سايت فروش آنلاين خريد و فروش آنلاين فروشگاهي آنلاين طراحي سايت فروشگاهي آنلاين طراحي وب سايت فروشگاهي آنلاين بليط آنلاين طراحي سايت بليط آنلاين طراحي وب سايت بليط آنلاين اينترنتي طراحي سايت فروشگاه اينترنتي طراحي وب سايت فروشگاه اينترنتي بليط اينترنتي طراحي سايت بليط اينترنتي طراحي وب سايت بليط اينترنتي بیکاریجوانورزشCityNetPakSaman SooComAriaSun SooPakAriaSun MediPharma Kalayabwww.wikipharma.me www.ariasun.co www.citynet.sitewww.medipharma.me www.kalayab.me www.citynet.ir www.citynet.com www.ariasun.ir www.ariasun.com

پست های مشابه

یک نظر ارسال کنید

| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | |
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت، متعلق به گروه آریاسان ( AriaSun Group ) می باشد. طراحي وب سايت: شرکت فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر آریاسان | نرم افزار آریاسان